พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ 28 กรกฎาคม 2562 Print
Written by Administrator   
Tuesday, 23 July 2019 11:23
9
15
14
16
12
7
6
8
3
22762__0050
19
18
10
4
5
2
13
20
17
11
1
01/21 
start stop bwd fwd
วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด อำเภอเกษตรวิสัย และเทศบาลตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ หนองแคน บ้านดงครั่งใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นราชกุศล อีกทั้งเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำ ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน          -
  
Last Updated ( Tuesday, 23 July 2019 11:23 )