กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ 3 มิถุนายน 62 Print
Written by Administrator   
Friday, 21 June 2019 09:31
62
63
57
47
23
28
61
13
39
09
07
49
25
02
04
59
17
58
05
15
60
22
01/22 
start stop bwd fwd
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายประจักษ์  เจริญรัตน์ ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอพนมไพร และเทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ณ อ่างเก็บน้ำกุุดเซียม หมู่ที่ 17 บ้านท่าเจริญตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดีและเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยวันนี้ ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว จำนวน 100,000 ตัว ปลานวลจันทร์ จำนวน 100,000 ตัว ปลายี่สกเทศ จำนวน 100,000 ตัว และปลาบึก จำนวน 10 ตัว โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี     

 

 

Last Updated ( Friday, 21 June 2019 09:45 )