พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ 12 สิงหาคม 62 Print
Written by Administrator   
Wednesday, 07 August 2019 10:28
1
28
17
20
31
21
13
2
11
15
7
23
4
14
18
8
32
5
6
25
19
10
3
29
22
9
33
24
12
16
30
01/31 
start stop bwd fwd
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิม     พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บึงโพนทองใหญ่ บ้านเกษตร หมู่ที่ 11 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายประจักษ์ เจริญรัตน์ ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอโพนทอง หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดีและเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ  ในวันที่ 6  สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 .
Last Updated ( Wednesday, 07 August 2019 10:52 )