พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ 17 ก.ย.62 Print
Written by Administrator   
Thursday, 19 September 2019 12:41
s__15097877
s__15097880
s__15097887
37786
37785
37783
s__15097884
37788
s__11707037
01
s__15097878
7389
37787
s__15097888
s__15097886
s__11707040
37784
s__11707041
s__15097889
s__15097885
37781
s__15097876
7391
s__11707038
s__15097875
7392
01/26 
start stop bwd fwd
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานในสังกัด        กรมประมง อำเภออาจสามารถ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน "วันประมงแห่งชาติ" ณ หนองบ้านกอก เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำ และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีฯ
Last Updated ( Thursday, 11 June 2020 16:40 )