Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วัน อังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา น.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน

IP : 54.81.71.219
 

ข่าวกิจกรรม

ถอยกลับ กลับหน้าหลักข่าวกิจกรรม

จังหวัดสกลนครติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2556


          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2556 ได้เข้าตรวจติดตามการดำเนินงานกิจกรรมที่สำนักงานประมงจังหวัดสกลนครดำเนินการ    โดยนายวิชาญ  อิงศรีสว่าง  ประมงจังหวัดสกลนคร ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม  พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดการดำเนินงานโครงการดังกล่าว
โดย :    เมื่อ : 19 พ.ย. 2556 เวลา 11:45:24 น.   อ่าน : 248

           
ภาพข่าว
จังหวัดสกลนครติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2556
จังหวัดสกลนครติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2556
จังหวัดสกลนครติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2556
จังหวัดสกลนครติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2556
จังหวัดสกลนครติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2556
จังหวัดสกลนครติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2556
จังหวัดสกลนครติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2556
จังหวัดสกลนครติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2556
จังหวัดสกลนครติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2556
จังหวัดสกลนครติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2556
จังหวัดสกลนครติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2556
จังหวัดสกลนครติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2556
 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร 042 713664
โทรสาร  042 730470