ปลาทู ปลาลังแตกต่างกันอย่างไร พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2011 เวลา 02:21 น.

 ปลาลัง ปลาทู ปลาทูแขก  นับเป็นทรัพยากรปลาผิวน้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากสัตว์น้ำกลุ่มนี้มีพฤติกรรมการเคลื่อนย้ายของประชากร และการอพยพย้ายถิ่นเพื่อวางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ข้อมูลดังกล่าว จึงมีความสำคัญเพื่อใช้ในการกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำเหล่านี้ให้ มีความยั่งยืนได้ตลอดไป    ปลาทู จัดอยู่ในครอบครัว Scombridae สกุล Rastrelliger ซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกันกับปลาโอและปลาอินทรีย์ ทั้งปลาทูและปลาลังเป็นปลาที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงบริเวณกลางน้ำถึงผิวน้ำ ตั้งแต่บริเวณชายฝั่งจนถึงระดับความลึก 200 เมตร ในน่านน้ำไทย พบ 3 ชนิด คือ ปลาทูสั้น(Short mackerel,Indo-Pacific macerel;Rastrelliger brachysoma(Bleeker,1851)) เป็นชนิดที่นิยมบริโภคมากที่สุด ปลาทูลัง(Indian macerel; R.Kanagurta(Cuvier,1816)) และปลาทูปากจิ้งจก หรือปลาลังปากจิ้งจก(Island mackerel;R.faughni Matsui,1967)(กรมประมง,2548)

รูปที่ 1-3 แสดงลักษณะของปลาทูชนิดต่างๆที่พบในประเทศไทยรูปที่ 1 แสดงลักษณะของปลาทูสั้น
ชื่อไทย                   ทู
ชื่อสามัญ               SHORT-BODIED MACKEREL
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rastrelliger brachysoma (Bleeker)
ถิ่นอาศัย ผิวน้ำและกลางน้ำในทะเล พบแพร่กระจายทั่วไปทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
อาหาร    กินลูกปลา สัตว์ไม่มีกระดูกและแพลงค์ตอน
ขนาด     ความยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตรรูปที่ 2    ปลาทูลัง
ชื่อไทย                  ปลาลัง, ทูโม่ง, โม่ง, โม่งลัง
ชื่อสามัญ               INDIAN MACKERREL
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rastrellige Kanagurta(Cuvier,1816)
ถิ่นอาศัย พบแพร่กระจายทั่วไปทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
อาหาร    กินแพลงค์ตอน
ขนาด     ความยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตร
รูปที่ 3    ปลาทูปากจิ้งจก
ชื่อไทย                   ปลาทูปากจิ้งจก
ชื่อสามัญ               Island mackerel
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rastrelliger  faughni Matsui,1967
ถิ่นอาศัย ผิวน้ำและกลางน้ำในทะเล พบแพร่กระจายทั่วไปทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
อาหาร    แพลงค์ตอน
ขนาด     ความยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร

ที่มา...สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
 
 
 เนื่องจากปลาทูมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับปลาอีกหลายๆ ชนิด โอกาสซื้อผิดมีมาก จึงขอแนะนำเพื่อเป็นข้อสังเกตดังนี้
 
1. ปลาทู มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Rastrlliger neglectus หรือ ปลาทูสั้น ปลาทูเตี้ย แล้วแต่บางพื้นที่ เพราะลักษณะของลำตัวกว้าง แบน ป้อม สั้น ตาเล็ก ปากแหลมมน ไม่มีลายข้างตัว 3 เส้น ด้านบนของลำตัวมีสีน้ำเงินแกมเขียว ถ้าเป็นปลาสดจะมีสีน้ำเงินเข้มพาดตามยาวของลำตัว เนื้อปลาทูจะละเอียด นุ่ม มีมันมาก รสอร่อย
 
 
2. ปลาลังมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Rastrelliger Kanagurta หรือ ปลายาว ปลาทูโม่ง หรือปลาโม่ง เพราะลำตัวกลม เรียวกว่าปลาทู ตาโต ปากแหลม ลำตัวด้านหลังมีแถบสีเขียวแกมน้ำตาล 2-3 แถบพาดตามยาว เนื้อหยาบ มันน้อย รสไม่อร่อย ราคาถูกกว่าปลาทู
 
3. ปลาทูปากจิ้งจก มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Rastrelliger faughni ลักษณะลำตัวเรียวยาวคล้ายปลาลัง แต่มีขนาดความยาวเท่าปลาทู ความกว้างของลำตัวน้อยกว่าปลาลัง ปากแหลม ด้านบนลำตัวมีสีน้ำเงิน แวววาว ด้านท้องมีสีขาวเงิน เนื้อหยาบ มันน้อย รับประทานไม่อร่อย (ผู้ขายมักเอามาขายรวมกับปลาทู)
 
4. ปลาทูแขก มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Decapterus macrosoma ลักษณะคล้ายปลาทูปากจิ้งจก แต่มีเกล็ดหนามแข็งที่โคนหาง แนว เส้นข้างตัวโค้งลาด ลำตัวเรียวยาว แต่หนา มองดูค่อนข้างกลม ด้านหลังมีสีน้ำเงินแกมเขียว ท้องสีขาวเงิน ครีบสีขาวใส เนื้อหยาบ มันน้อย ปัจจุบันนิยมนึ่งแทนปลาทู หรือทำปลากระป๋อง

5. ปลาทูแขกครีบยาว มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Decapterus maruadsi ลัษณะคล้ายปลาทูแขก แต่ลำตัวกว้างกว่า จึงมองดูแบน ตาค่อนข้างโต เนื้อแข็ง หยาบ รับประทานไม่อร่อย

               
                                                                                                                                              
 
ปลาทูสด ปลาทูนึ่ง ปลาทูลัง หรือ ปลาโม่ง ปลาทูแขก

ปลาทูนั้นลำตัวจะแบนกว่า และจะ
ตัวสั้น สีผิวออกเหลืองทองประกาย

 

 

 

การเลือกซื้อปลาทูนึ่งนั้น ให้พิจารณา
ดังนี้ ตัวจะสั้น ป้อม แบน ตาใส
สีของปลาจะใส   ไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงิน
แกมเขียวหรือสีขาวของส่วนล่างก็ตาม
กด เนื้อจะนิ่ม มีมันสีเหลืองเยิ้มอยู่
ตามตัว ถ้าเนื้อแข็งแสดงว่าปลาไม่สด
และเค็มเกินไป

 ตัวกลมเนื้อหนาแน่น ลวดลายตามตัวสีผิวจะเป็น
สีน้ำเงินเข้มค่อนไปทางเขียวดำ 

    

 

 

ลักษณะลำตัวเรียวยาว แต่หนา
มองดูค่อนข้างกลม ด้านหลังมี
สีน้ำเงินแกมเขียวแนวเส้นข้างตัว
โค้งลาด ท้องสีขาวเงินครีบสีขาวใส
เนื้อหยาบ มันน้อย
แต่มีเกล็ดหนามแข็งที่โคนหาง

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:54 น.