ยุทธศาสตร์ การผลิตปูทะเลจังหวัดสตูล ปี 2551 -2555
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานกรมประมง
 
สมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงงานพื้นที่จังหวัดสตูล หน่วยงาน
กรมประมง
สปจ.สตูล
สปท.สตูล
ศพช.สตูล
ด่านตรวจสัตว์น้ำสตูล
  สปท.สตูลศพช.สตูล
ด่านตรวจสัตว์น้ำสตูล
วันที่ 15 มกราคม 2551 เวลา 08.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง ม. 11 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล และทรงติดตามการดำเนินงานกิจกรรมด้านการประมง  
 
 
 
 
ราคาสินค้าสัตว์น้ำ 
การผลิตปูนิ่มในตะกร้า หน่วยงานระดับจังหวัด
ราคากุ้งทะเลในประเทศ
ราคากุ้งทะเลต่างประเทศ
 
สะพานปลากรุงเทพ 
ราคากุ้งทะเลต่างประเทศ 
สะพานปลานครศรีฯ
สะพานปลาสมุทรปราการ
สะพานปลาปัตตาน
วันการผลิตปูนิ่มในตะกร้าใช้ปูดำขนาดเล็ก น้ำหนัก 100 - 150 กรัมมาหักก้ามและขาเดินออก เหลือเฉพาะใบพาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลอกคราบ เลี้ยงในตะกร้า ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 25 วัน โดยใช้ปลาสับเป็นอาหาร วันละครั้ง ก็จะได้ปูนิ่มจำหน่าย กก.ละ 150 - 180 บาท

จังหวัดสตูล
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สนง.สหกรณ์จังหวัด
สถานการณ์กุ้งทะเล จ.สตูล
การเลี้ยงปูนิ่มในกล่อง องค์กรภาคประชาชน
ปริมาณผลผลิตกุ้งทะเล
ปริมาณการผลิตลูกกุ้งทะเล
ปริมาณการใช้อาหารกุ้งทะเล
พันธุ์สัตว์น้ำกร่อยส่งออกจ. สตูล
สัตว์น้ำกร่อยส่งออก จ.สตูล
มุมมองของคนเลี้ยงกุ้งทะเล
 
วันการผลิตปูนิ่มในกล่องนิยมใช้ปูขนาดตั้งแต่ 5 - 6ตัว/กก.ซึ่งเป็นขนาดใหญ่กว่าปูที่เลี้ยงในตะกร้าใส่กล่องละ 1 ตัว โดยไม่หักก้ามและขาเดินออก โดยวางกล่องบนแพที่วางอยู่ในบ่อดินที่มีน้ำทะเลขึ้นลงความเค็ม 10-25 ppt โดยให้ปลาสดสับเป็นชิ้นให้อาหารกลางวันเว้นวัน ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 45 วัน ผลผลิตที่ได้ปูนิ่มขนาด 200 - 300 กรัมราคา 200 - 250 บาท
สมาคมประมงจังหวัดสตูล
ชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดสตูล
ชมรมอาสาสมัครด้านการประมง
กลุ่มเกษตรกรผลิตปูนิ่ม จ.สตูล
 
ระเบียบด้านการประมง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตวน้ำ 5 ธันวาคม 2550

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
กฎระเบียบต่างๆ
CITES เพื่อการส่งออกสัตว์น้ำ
ส่งกุ้งกุลาดำออกนออกอาณาจักร
นำเข้าสัตว์น้ำที่มีชีวิต
นำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่า CITES
บัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง
รับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่า
วิธีรับแจ้งครอบครองสัตว์ป่
พรบ.การประมง 2490
นที่ 7 ธันวาคม 2550   ดูภาพทั้งหมดคลิ้กที่นี่
      สำนักงานประมงจังหวัด และหน่วยงานกรมประมงจังหวัดสตูลได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแปรรูปสัตว์น้ำบ้านบากันเคย หมู่ที่ 3 บ้านตันหยงโป อำเภอเมือง
จังหวัดสตูล ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 1ล้านตัว โดยมี นายชูศักดิ์ มณีชยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธี
การเลี้ยงปลานิล
การเลี้ยงปลาหมอไทย
การเลี้ยงปลาน้ำจืด
การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
การเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย
 
วิสัยทัศน
 
 
 ”หน่วยงานหลักของจังหวัดในการพัฒนา
 
ข้อมูลตามนโยบาย จ.สตูล POC
 และถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการด้านการประมง”
 
GPP ประมง ปี 2548   ประเมินตนเอง (SAR) ปี 49-50    
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
หนังสือพิมพ์ไทย
ทีวีไทย
พยากรณ์/ดูดวง

free web counter
เริ่มนับตั้งแต่ พฤศจิกายน 2549

Copyright @ 2003. All rights reserved :: สำนักงานประมงจังหวัดสตูล
443  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล
Tel. 074 - 711104   Fax. 074-730618