Home ประวัติหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน PDF Print E-mail
 
 
สังกัด    ส่วนบริหารจัดการประมงน้ำจืด สำนักบริหารจัดการด้านการประมง
              กรมประมง กระทรวงเกษตร และสหกรณ์
ที่ตั้ง     บ้านทุ่งดินดำ หมู่ที่ 17 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
 ความเป็นมา   หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียว ได้จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้ง
     ตามโครงการจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์สัตว์น้ำจืด ในแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ของ กรมประมง
  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
                         จากความเห็นดังกล่าว กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง จึงได้ดำเนินการจัดหาสถานที่และจัดงบ
                         ประมาณในการก่อสร้างในปี พ.ศ.2553 โดยได้ดำเนินการก่อสร้างหน่วยฯ แล้วเสร็จเมื่อปลายปี
                         พ.ศ.2537 และได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประจำปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2537  เป็นต้นมา
                         และได้เปลี่ยนชื่อ จากหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียว เป็นหน่วย
                         ป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ.2546 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด เขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี ปี2554     
 
ลักษณะสังเขปของอ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียว
เขื่อนกระเสียว สร้างโดยการปิดกั้นลำน้ำกระเสียว ที่บริเวณเขาหัวโล้น และเขาวงเดือนห้า ประชิดติดกันที่ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เขื่อนกระเสียว ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตก ของอำเภอด่านช้าง ประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 80 กิโลเมตร เขื่อนกระเสียว เป็นเขื่อนดินมีความยาวสันเขื่อน 4,250 เมตร ความกว้าง 8 เมตร ระดับสันเขื่อน 92.5 (ระดับน้ำทะเลปานกลาง) อ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียวมี พื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร มีความจุ
240 ล้านลูกบาศก์เมตร
               ลักษณะสังเขปของแม่น้ำท่าจีน
แม่น้ำท่าจีนเป็นแม่น้ำที่แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่อยู่ระหว่างตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี กับตำบลหาดท่าเสา อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท แล้วไหลลงไปทางใต้ ช่วงที่ผ่านตอนใต้ของจังหวัดชัยนาท เรียกว่า แม่น้ำมะขามเฒ่า ช่วงที่ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี เรียกว่า แม่น้ำสุพรรณบุรี ช่วงที่ผ่านจังหวัดนครปฐม เรียกว่า แม่น้ำ นครชัยศรี และช่วงที่ไหลผ่าน จังหวัดสมุทรสาคร เรียกว่า แม่น้ำท่าจีน พื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำมีคลองธรรมชาติเป็นโครงข่าย มีประตูระบายน้ำ 3 แห่ง ได้แก่ ประตูระบายน้ำ โพธิ์พระยา ชลมารค และพลเทพ มีพื้นที่ลุ่มน้ำ 18,560 ตารางกิโลเมตร (11.6 ล้านไร่)
 
 

หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงฯ

1a.jpg

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4
mod_vvisit_counterYesterday9
mod_vvisit_counterThis week54
mod_vvisit_counterThis month121
mod_vvisit_counterAll22566

แบบสำรวจเกี่ยวกับเว็บไวต์

แบบสำรวจเกี่ยวกับเว็บไซด์