เมนู
: : : Welcome to Ladkrabang Fish Inspection office : : :
  หน้าหลัก
  การจัดตั้ง/ประวัติด่าน
  บุคลากร
  ระเบียบการนำเข้า/ส่งออก
  ภาพถ่ายสัตว์น้ำ
  ติดต่อด่าน
บทความน่ารู้
พรบ.และกฏหมายประมง
ภาพหน้าแรกของด่าน
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซท์ของ ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง กรุงเทพฯ ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อชิบปิ้งติดต่อขอเลขใบอนุญาต ร.6 จากด่านตรวจสัตว์น้ำชลบุรีแล้ว ต้องมายื่นเอกสาร
เพื่อขอใบอนุญาตจากด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังฯ กรุงเทพฯ ภายในวันเดียวกัน

ขอความร่วมมือผู้มายื่นเอกสารขอใบอนุญาตกับทางด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง
กรุงเทพฯทุกท่าน เอกสารที่นำมายื่นต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วนทุกครั้ง

1
ในต้นปีพ.ศ. 2550 ชิ้บปิ้งทุกท่านกรุณานำใบมอบอำนาจจากผู้ประกอบการในการเดิน
พิธีการทางศุลการกร มายื่นกับเจ้าหน้าที่ของด่านฯเพื่อความถูกต้องด้วย

2
มีข้อสงสัย ไม่เข้าใจกระบวนการดำเนินงานต่างๆ สามารถขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่
ภายในด่านฯได้ทุกท่าน ทางด่านฯยินดีให้คำแนะนำ


"รวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล"
หน้าหลัก | การจัดตั้ง/ประวัติด่าน | บุคลากร | ระเบียบการนำเข้า/ส่งออก | แบบฟอร์ม/ผลตอบรับ | ข่าวและกิจกรรม | ภาพถ่ายสัตว์น้ำ | ติดต่อด่าน
การจัดทำ ขึ้นเพื่อเป็นเนื้อหาเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารต่อพี่น้องประชาชน สงวนสิทธิ์ในการคัดลอก อ้างๆ ใดๆที่มิได้ขออนุญาต
มีข้อแนะนำ สงสัยประการใดโปรดติดต่อ
นายอรุณชัย พุทธเจริญ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง ผู้จัดทำเผยแพร่
นาย ศรายุทธ์ เมธินาพิทักษ์ นักวิชาการประมง 4 เว็บมาสเตอร์
Copyright 2005 Ladkrabang Fish Inspection office. All Rights Reserved.