เมนู
: : : Welcome to Ladkrabang Fish Inspection office : : :
  หน้าหลัก
  การจัดตั้ง/ประวัติด่าน
  บุคลากร
  ระเบียบการนำเข้า/ส่งออก
  ภาพถ่ายสัตว์น้ำ
  ติดต่อด่าน
บทความน่ารู้
พรบ.และกฏหมายประมง
บุคลากรของด่าน
ข้าราชการนายอรุณชัย พุทธเจริญ
นักวิชาการประมง 8 ว. ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง กรุงเทพฯ


นายศรายุทธ์ เมธินาพิทักษ์
นักวิชาการประมง 4
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การประมง), วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง) 
ลูกจ้างประจำ

นายมนตรี เขียวรอด พนักงานห้องทดลอง

 
พนักงานราชการ


นายคัมภีร์ นามอุทา นักวิชาการประมง(วทบ.ประมง)
นางสาวณลิษา บำเพ็ญ นักวิชาการประมง(วทบ.ประมง)
 
นางสาวกุสุมา มากหลาย นักวิชาการประมง(วทบ.ประมง)

1

นายมาโนช แสงสุวรรณ พนักงานขับรถยนต

หน้าหลัก | การจัดตั้ง/ประวัติด่าน | บุคลากร | ระเบียบการนำเข้า/ส่งออก | แบบฟอร์ม/ผลตอบรับ | ข่าวและกิจกรรม | ภาพถ่ายสัตว์น้ำ | ติดต่อด่าน
การจัดทำ ขึ้นเพื่อเป็นเนื้อหาเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารต่อพี่น้องประชาชน สงวนสิทธิ์ในการคัดลอก อ้างๆ ใดๆที่มิได้ขออนุญาต
มีข้อแนะนำ สงสัยประการใดโปรดติดต่อ
นาย
อรุณชัย พุทธเจริญ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง ผู้จัดทำเผยแพร่
นาย ศรายุทธ์ เมธินาพิทักษ์ นักวิชาการประมง 4 เว็บมาสเตอร์
Copyright 2005 Ladkrabang Fish Inspection office. All Rights Reserved.