ระบบสารสนเทศ

      

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
044507
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
3
13
90
44289
126
617
44507
Your IP: 172.70.175.62
Server Time: 2022-07-06 03:38:46
Print

 

    " ประชาสัมพันธ์ "   

  

 การเก็บรักษาน้ำเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำ

 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

 

             กองวิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำ ได้จัดตั้งธนาคารเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำ เพื่อรวบรวมเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจไว้ไนสภาพมีชีวิตในรูปแบบน้ำเชื้อแช่แข็ง ทั้งพันธุ์ดั่งเดิมและพันธุ์ปรับปรุง ในสัตว์น้ำจะใช้วิธีแช่แข็ง (spermatozoa cryopreservation) และในพันธุ์ไม้น้ำจะใช้วิธีเก็บรักษาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (tissue culture)

            การเก็บรักษาด้วยวิธีดังกล่าว จัดเป็นเทคนิคที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชีววิทยาประมง การจัดการประมง และการอนุรักษ์ เชื้อพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำที่เก็บรักษาไว้ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในอนาคต เพราะการเก็บรักษาแบบแช่แข็งจะเก็บไว้ในไนโตรเจนเหลวซึ่งมีอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ซึ่งจะส่งผลให้กิจกรรมภายในเชื้อพันธุ์หยุดการทำงาน ส่งผลให้เชื้อพันธุ์ที่ถูกเก็บรักษา ยังมีชีวิตอยู่ได้เป็นระยะเวลายาวนานหลายๆปี การเก็บรักษาโดยวิธีนี้จึงเรียกว่าเป็น "ธนาคารเชื้อพันธุ์ " ถือว่าเป็นการเก็บรักษาพันธุกรรรมซึ่งมีอยู่ในเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำแต่ละชนิดไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต จึงถือว่าเป็น "ธนาคารยีนหรือ "gene bankได้เช่นเดียวกัน

            ณ ปัจจุบัน ธนาคารเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำ อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์ ซึ่งได้ดำเนินการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำโดยวิธีแช่แข็ง ในสัตว์น้ำได้ทั้งสิ้น 32 ชนิด และเก็บรักษาพันธุ์ไม้น้ำได้ทั้งสิ้น 6 กลุ่ม

         

              

   

      Smileประโยชน์ของการเก็บรักษาน้ำเชื้อสัตว์น้ำโดยวิธีแช่แข็ง 

     Winkวิธีการเก็บรักษาน้ำเชื้อสัตว์น้ำโดยวิธีแช่แข็ง 

     Kissชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่เก็บรักษาน้ำเชื้อโดยวิธีแช่แข็ง จำนวน 32 ชนิด  

     Smileพันธุ์ไม้น้ำที่เก็บรักษาโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จำนวน 6 กลุ่ม