ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ชาวประมง งดจับปลาในช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัววัยอ่อน “ฤดูน้ำแดง” ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. ถึง 15 ก.ย.ของทุกปี ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

ตรวจรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์

หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ 

ใบสมัครเพื่อขอรับการตรวจรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ 

สมุดบันทึกข้อมูลการจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุสัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์

ผลการออกใบรับรองฟาร์มที่ได้ตรวจรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ พ.ศ.2558  

ผลการออกใบรับรองฟาร์มที่ได้ตรวจรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ พ.ศ.2559