สารสนเทศกรมประมง  

 
 
 
   
รายละเอียด

ประกาศรับสมัครงานกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา ฯ    
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

   
© ALLROUNDER