สารสนเทศกรมประมง  

 
 
 
   

การติดต่อ

ที่อยู่:
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองห้า ต.คลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 029047604, 029047805, 029047446

โทรสาร: 025775061

http://www.fisheries.go.th/genetic

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

   
© ALLROUNDER