ผลการปฏิบัติงาน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ // ห้องปฏิบัติการทางเคมี และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารตกค้างในอาหารสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ได้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 Home แบบฟอร์มคำขอ

แบบฟอร์มคำขอฯ

 

 

 แบบฟอร์ม 
แบบฟอร์มคำขออนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ / ต่ออายุ

download

แบบฟอร์มคำขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ ต่ออายุ

download

แบบฟอร์มการอนุญาตขายอาหารสัตว์น้ำ / ต่ออายุdownload 
คำขอแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4)                             

      download 

 คำขอรับการรับรอง GMP  และเอกสารประกอบคำขอ

   download 
 คำขอรับการรับรอง HACCP  และเอกสารประกอบคำขอ   download
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ / หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ
download
แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
 

ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปและหัวอาหารสัตว์ (.doc)

ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปและหัวอาหารสัตว์ (.pdf)

 download  

download 

 ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า (.doc)

 ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า (.pdf)

download

download  

ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ (.doc)

 ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ (.pdf)

 download

 download

  

แบบฟอร์มคำขอแก้ไขรายการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (.doc)

แบบฟอร์มคำขอแก้ไขรายการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (.pdf)

 download

 download

แบบฟอร์มคำขอแจ้งการนำเข้า (นส.4) 

 download

ใบแทน


แบบฟอร์มคำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์

 download

แบบฟอร์มคำขอใบแทนใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์

 download

แบบฟอร์มคำขอใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตว์

 download

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม 2017 เวลา 15:11)