เมืองสี่แคว

แห่มังกร

พักผ่อนบึงบอระเพ็ด

ปลารสเด็ดปากน้ำโพ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์
   กรมประมง   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

บึงบอระเพ็ด การเพาะพันธุ์ปลา ปลาเสือตอ พันธุ์ไม้น้ำ กรมประมง


E-mail : [email protected]  / 
[email protected]
 

 
 * ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๑ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 12 มกราคม 2554