ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

 

นายองอาจ ทองสุข 

พนักงานรักษาความปลอดภัย (จ้างหมา)