ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายในเดือน มีนาคม 2559

โปรดติดต่อสอบถามก่อนเพื่อความสะดวกรวดเร็วและไม่เสียเวลา

เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๗๔-๕๐๒

 พันธุ์สัตว์น้ำ

 ชนิด  

 ขนาด  

 ราคาตัวละ  

ปลานิล

2-3 ซม.

10 สตางค์

ปลานิล

3-5 ซม.

20 สตางค์

นิลแปลงเพศ 2-3 ซม. 30 สตางค์
นิลแปลงเพศ 3-5 ซม. 50 สตางค์
นิลแดงแปลงเพศ 2-3 ซม. 40 สตางค์
นิลแดงแปลงเพศ 3-5 ซม. 60 สตางค์

 

ปลาไน

2-3 ซม.

10 สตางค์

 

ปลาไน

3-5 ซม.

20 สตางค์

ปลาตะเพียนขาว

2-3 ซม.

10 สตางค์

ปลาตะเพียนขาว

3-5 ซม.

20 สตางค์

 

ปลายี่สกเทศ

2-3 ซม.

10 สตางค์

 

ปลายี่สกเทศ

3-5 ซม.

20 สตางค์

ปลานวลจันทร์เทศ

2-3 ซม.

10 สตางค์

ปลานวลจันทร์เทศ

3-5 ซม.

20 สตางค์