M.nemurus._
ชื่อไทย
กดเหลือง
ชื่อสามัญ -
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hemibagrus filamentus (Fang and Chaux, 1949)
ลักษณะเด่น ครีบหลังมีก้านครีบแข็งก้านสุดท้ายหยักเป็นฟันเลื่อย ก้านครีบยาวถึงจุดเริ่มต้นครีบไขมัน
ลักษณะทั่วไป  ส่วนหัวแบนลง ตาเล็กอยู่ค่อนไปทางด้านบนหัว ปากกว้าง มีหนวดคู่ที่ริมฝีปากยาวถึงโคนหาง ส่วนหลังยกสูงเล็กน้อย ลำตัวแบนราบที่ตอนหน้า และแบนข้างที่ส่วนท้าย ครีบหลังไม่มีก้านครีบแข็ง ครีบไขมันยาว ครีบหางเว้าลึก ก้านครีบที่ยาวที่สุดของแพนหางด้านบนอาจยื่นยาวออกเป็นเส้น ลำตัวมีสีเทา หรือเขียวมะกอกอมเหลือง ด้านบนสีคล้ำ ด้านท้องสีจาง ครีบทุกครีบมีสีคล้ำ ครีบไขมันมีสีคล้ำกว่าครีบอื่นๆ
ขนาด  พบใหญ่สุด 50 ซม. พบทั่วไป 30 ซม.
ที่อยู่อาศัย  อาศัยในแหล่งน้ำทั้งน้ำนิ่ง และแม่น้ำของทุกภาค ยกเว้นแม่น้ำสาละวิน  ชอบอาศัยอยู่บริเวณน้ำไหลและมีที่หลบซ่อน ในบึงบอระเพ็ดจะพบได้บ่อย
นิสัยการกินอาหาร หากินบริเวณพื้นท้องน้ำ หรือบริเวณหน้าดินพวกครัสเตเซียน แมลงและตัวอ่อนและปลาขนาดเล็ก
ฤดูการวางไข่  ประเภทไข่ติด
วิธีทำการประมง  ข่าย ลอบ เบ็ดราว
ประโยชน์  ปรุงอาหาร, แปรรูป, สวยงาม