C.microlepeltes
ชื่อไทย ชะโด
ชื่อสามัญ -
ชื่อวิทยาศาสตร์ Channa micropeltes (Cuvier, 1831)
ลักษณะเด่น -
ลักษณะทั่วไป  รูปร่างคล้ายปลาช่อน แต่ส่วนหัวเล็กและลำตัวใหญ่หนากว่า เกล็ดเล็กละเอียด ครีบใหญ่ ปากกว้างมีเขี้ยวใหญ่ ในปลาขนาด 30-50 ซม. ตัวมีสีเขียวมะกอกหรือน้ำตาลอ่อนอมเหลือง ด้านท้องสีเหลืองอ่อน มีแถบสีคล้ำ 2 แถบ พาดตามยาวที่ด้านข้างลำตัว ครีบหลังสีคล้ำมีลายเส้นสีดำ ครีบหางสีส้มอมน้ำตาลเข้มมีลายสีดำหลายแถบ ในปลาขนาดใหญ่กว่านั้นตัวมีสีคล้ำอมน้ำเงินหรือเขียวเหลือบคล้ายปีกแมลงภู่ ในปลาลูกครอกมีสีส้มสดมีแถบดำ 2 แถบตามแนวยาวลำตัว เป็นปลาสกุลปลาช่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 
ขนาด  พบใหญ่สุด 1 . ทั่วไป 50 – 60 ซม.
ที่อยู่อาศัย  อาศัยในแหล่งน้ำนิ่งและแม่น้ำ พบทุกภาค ในบึงบอระเพ็ดพบได้ทั่วไป เป็นปลาผู้ล่า และบางที่จะเข้ามาล่าเหยื่อที่บริเวณท่าน้ำศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์
นิสัยการกินอาหาร กินปลาขนาดเล็ก
ฤดูการวางไข่  -
วิธีทำการประมง  ข่าย แห ลอบ เบ็ดราว ฉมวก
ประโยชน์  ปรุงอาหาร, แปรรูป, สวยงาม เป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญ