C.lucius1
ชื่อไทย
กะสง
ชื่อสามัญ -
ชื่อวิทยาศาสตร์ Channa lucius (Cuvier, 1831)
ลักษณะเด่น เส้นข้างลำตัวลดต่ำลงมา 2 แถว บริเวณเกล็ดที่ 18 20 ความกว้างระหว่างตาน้อยกว่าความยาวของจะงอยปาก มีเกล็ดในแนวเส้นข้างลำตัว 61 66 เกล็ด ส่วนหัวแบนลง จะงอยปากค่อนข้างแหลม

ลักษณะทั่วไป  ส่วนหัวเล็กหน้าผากเว้าลาด ตาเล็ก ปากกว้าง จะงอยปากเรียวงอนขึ้นเล็กน้อย รูปร่างป้อม ครีบหลังและครีบก้นค่อนข้างใหญ่ ครีบอกและครีบท้องเล็ก เกล็ดเล็ก ตัวด้านบนมีสีน้ำตาลเข้มอมเหลือง หรือเขียวมะกอกคล้ำ ที่ข้างแก้มมีแต้มสีคล้ำใหญ่ดูคล้ายดวงตา มีแถบสีคล้ำตามแนวยาวพาดตั้งแต่หน้าลูกตาไปถึงกลางลำตัวบนตัวมีลายประดำด่างตลอด ด้านท้องสีจางมีสีประคล้ำทั่ว ครีบสีคล้ำมีจุดสีจางกระจาย
ขนาด  พบใหญ่สุด
40 ซม. ทั่วไป 20 – 25 ซม.
ที่อยู่อาศัย  อาศัยในแหล่งน้ำนิ่งแม่น้ำ และลำธารหรือน้ำตก พบทั่วไปทุกภาคจนถึงเกาะบอร์เนียว
นิสัยการกินอาหาร กินปลาขนาดเล็ก กุ้งฝอย
ฤดูการวางไข่  วางไข่ในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม กันยายนและธันวาคม
วิธีทำการประมง  ข่าย แห ลอบ เบ็ดราว ฉมวก
ประโยชน์  ปรุงอาหาร, แปรรูป, สวยงาม