102g2005__copy
ชื่อไทย
  แก้มช้ำ
ชื่อสามัญ  Red – cheek barb, Barb
ชื่อวิทยาศาสตร์  Systomus orphoides (Valenciennes,1842)
ลักษณะเด่น
แก้มจะมีสีส้มหรือแดงเรื่อ แผนกระดูกปิดเหงือกที่อยู่ถัดจากแก้มจะสีคล้ำ และโคนหางมีจุดกลมสีดำคล้ำครีบหลัง ครีบก้นมีสีแดงเรื่อ ครีบหางสีแดงสดจะมีแถบสีดำพาดตามยาวทั้งขอบบนและขอบล่าง
ลักษณะทั่วไป  ลักษณะคล้ายปลาตะเพียนแต่จะมีลำตัวเพรียวกว่า ลำตัวแบนข้างเล็กน้อย ส่วนหัวเล็ก มีหนวด 2 คู่ที่มุมปาก และที่จะงอยปาก ครีบหลังค่อนข้างเล็ก ครีบหางเว้า  เกล็ดใหญ่ ลำตัวสีเงินวาว แก้มจะมีสีส้มหรือแดงเรื่อ แผนกระดูกปิดเหงือกที่อยู่ถัดจากแก้มจะสีคล้ำ และโคนหางมีจุดกลมสีดำคล้ำ ครีบหลัง ครีบก้นมีสีแดงเรื่อ ครีบหางสีแดงสดจะมีแถบสีดำพาดตามยาวทั้งขอบบนและขอบล่าง
ขนาด  พบใหญ่ที่สุด 25 ซม. พบทั่วไป 15 ซม.
ที่อยู่อาศัย  พบในทุกภาคของไทย อาศัยในแม่น้ำและหนองบึงทั่วไปจนถึงลำธารในป่า  ในบึงบอระเพ็ดจะพบอยู่รวมเป็นฝูงหากินตามชายฝั่ง บางครั้งเข้ามาหากินบริเวณท่าน้ำของศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์
นิสัยการกินอาหาร กินแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ พืช กุ้ง แมลงและตัวอ่อนเป็นอาหาร
ฤดูการวางไข่  วางไข่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และมิถุนายน ประเภทไข่ติด
วิธีทำการประมง  ข่าย
ประโยชน์  ปรุงอาหาร, แปรรูป, สวยงาม