ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

เลขที่ 31 หมู่ที่ บ้านบึงบอระเพ็ด

ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์: 0-5627-4501, 0-5627-4502

โทรสาร: 0-5627-4502-3

กม.8 จากแยกบึงบอระเพ็ด (นครสวรรค์ - ชุมแสง)

Nakhonsawan Inland Fisheries

Research and Development Center

31 Moo 1 Tumbon Kwaeyai  Muang District, Nakhon sawan

Tel : 0 - 5627 - 4501, 0 - 5627 - 4502

Fax : 0 - 2567 - 4503

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it