จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

เดือน (ปี 2555)

จำนวน (คน)

                          มีนาคม

443

                         เมษายน                                    

 908

                          พฤษภาคม                           493

มิถุนายน

657

กรกฎาคม

  

สิงหาคม

 326

กันยายน

 

ตุลาคม

 

พฤศจิกายน

 

ธันวาคม

 

หมายเหตุ 1. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสถานฯได้มาจากการลงบันทึกในสมุดเยี่ยมชม

2. ผู้เยี่ยมชมสถานฯ มีมากกว่าที่ได้ลงบึนทึกในสมุดเยี่ยมชม แต่ผู้เข้าชมไม่ได้ลงบันทึกในสมุดเยี่ยมชม

Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 471