ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี

  king no.9

 

 

... ข่าวกิจกรรม ...


งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ

          ศูนย์ฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ ให้ความรู้ด้านการประมง โดยนำเสนอเรื่อง

การเพาะพันธุ์ปลาสลิด และการจำลองแบบการเลี้ยงปลาสลิดในนาข้าว ณ ตลาดกลาง

การเกษตรและห้องเย็นจังหวัดปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อ 21 สิงหาคม 2559

20160821 01 20160821 02

20160821 03

อ่านเพิ่มเติม...
 

... ข่าวประชาสัมพันธ์ ...

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561  ดูรายละเอียดประกอบ (7/05/2561) 

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561 ดูรายละเอียด 

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  ดูรายละเอียด  

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561 ดูรายละเอียด 

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560  ดูรายละเอียด  

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  ดูรายละเอียด  

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560   ดูรายละเอียด

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2561

วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ  (16/05/2561)

วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ  

วัสดุการเกษตร  จำนวน 3 รายการ 

วัสดุการเกษตร   จำนวน 2 รายการ 

วัสดุคอมพิวเตอร์   จำนวน 2 รายการ 

วัสดุการเกษตร      จำนวน 1 รายการ 

วัสดุการเกษตร (อาหาร)  จำนวน 2 รายการ

วัสดุการเกษตร (ถุง)       จำนวน 4 รายการ

จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟของระบบน้ำหมุนเวียนฯ  จำนวน 2 ตู้    

วัสดุสำนักงาน   จำนวน 5 รายการ

วัสดุวิทยาศาสตร์  จำนวน 5 รายการ  

รายการวัสดุการเกษตร  จำนวน 2 รายการ

รายการซ่อมแซมรถยนต์  จำนวน 1 คัน

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

 

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารปลาสำเร็จรูป) จำนวน 2 รายการ ดูรายละเอียด (17/05/2560)


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

 

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ (ถังพลาสติกทรงกลม ขนาดตวามจุ 1,600 ลิตร) รายละเอียด (2/09/59)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ รายละเอียด (29/08/59)

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารปลาสำเร็จรูป) จำนวน 4 รายการ ดูรายละเอียด (17/11/2558) 

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 250x100 ซม. จุน้ำ 2,500 ลิตร จำนวน 5 ใบ ดูรายละเอียด (19/10/2558)

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญนาค( ขนาดท่อ 8 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ (เพลานอก) และอุปกรณ์ ประกอบ จำนวน ๑ ชุด ดูรายละเอียด (9/10/2558)

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างการจัด จ้างขยายแนวเขตไฟฟ้า ระยะทางประมาณ 800 เมตร จำนวน 1 รายการ ดูรายละเอียด (2/09/2558)

 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 ราย ดูรายละเอียด (10/11/2557)
 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ (จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง) ดูรายละเอียด (17/11/2557)
 

 

ประกาศกรมประมง

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง รายละเอียดเพิ่มเติม [30 เม.ย.2558]

ศพจ. ปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม {7 เม.ย.58}   

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2