ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี

  king no.9

 

 

... ข่าวกิจกรรม ...


งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ

          ศูนย์ฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ ให้ความรู้ด้านการประมง โดยนำเสนอเรื่อง

การเพาะพันธุ์ปลาสลิด และการจำลองแบบการเลี้ยงปลาสลิดในนาข้าว ณ ตลาดกลาง

การเกษตรและห้องเย็นจังหวัดปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อ 21 สิงหาคม 2559

20160821 01 20160821 02

20160821 03

อ่านเพิ่มเติม...
 

... ข่าวประชาสัมพันธ์ ...

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561  ดูรายละเอียดประกอบ  (10/08/2561) 

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561  ดูรายละเอียด

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ดูรายละเอียด

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561  ดูรายละเอียดประกอบ 

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561 ดูรายละเอียด 

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  ดูรายละเอียด  

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561 ดูรายละเอียด 

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560  ดูรายละเอียด  

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  ดูรายละเอียด  

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560   ดูรายละเอียด

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2561 

 

วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (23/8/2561)

วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ

วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 

ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน 

วัสดุการเกษตร(อาหารปลา) จำนวน 2 รายการ 

วัสดุการเกษตร(อาหารปลา)  จำนวน 2 รายการ 

วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ   

วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 

วัสดุการเกษตร  จำนวน 2 รายการ 

วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 

วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ  

วัสดุการเกษตร  จำนวน 3 รายการ 

วัสดุการเกษตร   จำนวน 2 รายการ 

วัสดุคอมพิวเตอร์   จำนวน 2 รายการ 

วัสดุการเกษตร      จำนวน 1 รายการ 

วัสดุการเกษตร (อาหาร)  จำนวน 2 รายการ

วัสดุการเกษตร (ถุง)       จำนวน 4 รายการ

จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟของระบบน้ำหมุนเวียนฯ  จำนวน 2 ตู้    

วัสดุสำนักงาน   จำนวน 5 รายการ

วัสดุวิทยาศาสตร์  จำนวน 5 รายการ  

รายการวัสดุการเกษตร  จำนวน 2 รายการ

รายการซ่อมแซมรถยนต์  จำนวน 1 คัน

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

 

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารปลาสำเร็จรูป) จำนวน 2 รายการ ดูรายละเอียด (17/05/2560)


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

 

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ (ถังพลาสติกทรงกลม ขนาดตวามจุ 1,600 ลิตร) รายละเอียด (2/09/59)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ รายละเอียด (29/08/59)

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารปลาสำเร็จรูป) จำนวน 4 รายการ ดูรายละเอียด (17/11/2558) 

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 250x100 ซม. จุน้ำ 2,500 ลิตร จำนวน 5 ใบ ดูรายละเอียด (19/10/2558)

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญนาค( ขนาดท่อ 8 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ (เพลานอก) และอุปกรณ์ ประกอบ จำนวน ๑ ชุด ดูรายละเอียด (9/10/2558)

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างการจัด จ้างขยายแนวเขตไฟฟ้า ระยะทางประมาณ 800 เมตร จำนวน 1 รายการ ดูรายละเอียด (2/09/2558)

 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 ราย ดูรายละเอียด (10/11/2557)
 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ (จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง) ดูรายละเอียด (17/11/2557)
 

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 

 

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน รายละเอียดเพิ่มเติม (2 ส.ค.2561) icon thainew

 

ประกาศกรมประมง

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง รายละเอียดเพิ่มเติม [30 เม.ย.2558]

ศพจ. ปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม {7 เม.ย.58}   

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2