PDF พิมพ์

ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ . .


  ชนิดสัตว์น้ำ  

ขนาด (ซม.)

  ราคา (บาท)

ประกาศ ณ วันที่ 

  ปลาตะเพียนขาว 2-3 0.10 19 มิ.ย.2527
  ปลาตะเพียนขาว 3-5 0.20  19 มิ.ย.2527 
  ปลาตะเพียนขาว 5-7 0.30 20 เม.ย.2553
  ปลานิล 2-3 0.10 19 มิ.ย.2527
  ปลานิล 3-5 0.20 19 มิ.ย.2527 
  ปลานิลแดง 2-3 0.20  19 มิ.ย.2527 
  ปลานิลแดง 3-5 0.40  28 ก.ย.2555
  ปลายี่สกเทศ 2-3 0.10 19 มิ.ย.2527
  ปลายี่สกเทศ 3-5 0.20 19 มิ.ย.2527
  ปลายี่สกเทศ 5-7 0.30 20 เม.ย.2553
  ปลาสลิด 2-3 0.15 18 มิ.ย.2546
  ปลาหมอไทย 2-3 0.25 15 ธ.ค.2548
  ปลาหมอไทย 3-5 0.40 15 ธ.ค.2548
  ปลาหมอ สายพันธุ์ขุมพร 1 2-3 0.40 17 ก.ค.2555
  ปลาหมอ สายพันธุ์ขุมพร 1 3-5 0.55 17 ก.ค.2555
  ปลาบ้า 2-3 0.10 1 ต.ค.2534
  ปลาบ้า 3-5 0.20 1 ต.ค.2534
  ปลาชะโอน 2-3 0.60 31 พ.ค.2555
  ปลาชะโอน 3-5 1.00 31 พ.ค.2555
  ปลาดุกอุยเทศ 1-2 0.10 18 พ.ค.2532
  ปลาดุกอุยเทศ       2-3 0.20 15 ธ.ค.2548
  ปลาดุกอุยเทศ 3-5 0.40  15 ธ.ค.2548
  ปลาไหลนา 3-4 นิ้ว 4.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: สอบถามข้อมูลชนิดพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่ายในแต่ละวันได้ที่ โทร. 0 7346 8826