***ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา***

                  กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต    ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง    บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง    งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  โครงการวิจัยประมงน้ำจืด  ปีงบประมาณ 2553
    ร่วมบริจาคสมทบทุนซ่อมแซมและบูรณะ พระพุทธรูปและศาลา
  ปลาไทยประจำจังหวัดพะเยา
 

แนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

วิธีคัดเลือกลูกปลาที่มีคุณภาพ

 

  การเพาะเลี้ยงปลานิล

    การเพาะเลี้ยงปลาไน
    การเพาะเลี้ยงปลาตะเพียน
    การเพาะเลี้ยงปลาสวาย
    การเพาะเลี้ยงปลาดุก
    การเพาะเลี้ยงปลายี่สกเทศ
    การเพาะเลี้ยงปลาแรด
    การเพาะเลี้ยงปลาสลิด
    การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง
    การเพาะเลี้ยงไรแดง
    การเพาะเลี้ยงปลาบู่
    การเพาะเลี้ยงปลาช่อน
 
  โรคของสัตว์น้ำจืด
    โรคกบ
    โรคปลานิล
    โรคปลาดุก
    โรคปลาสวยงาม
    โรคระบาดปลา
 
 

ข้อมูลกว๊านพะเยา

 
    ประวัติกว๊านพะเยา
  สัตว์น้ำในกว๊านพะเยา
  พรรณไม้น้ำในกว๊านพะเยา
  คุณภาพน้ำกว๊านพะเยา
      
 
   ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ
 
 
   กฎหมายการประมง
 
 
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
   ลิงค์หน่วยงานย่อยอื่นๆ 
   


ระบบงานผลการ
ปฏิบัติงาน ปี 2549
 กองแผนงาน
กรมประมง

 

 

ถาม - ตอบปัญหาคอมพิวเตอร์
 

 
 
 
 
รักทะเล
 
 รักทะเล
 
รักทะเล
รักทะเล
 
 
 

 

 


 

               รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553 

                 เดือน ตุลาคม 2552                                      

      กิจกรรม เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ

        กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

        โครงการ ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลา และสัตว์น้ำจืดของไทย

        งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ

        โครงการบริการจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้

        พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประมง

แนะนำเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา(งานโทรมาตร)

ข้อมูลลักษณะและการแพร่กระจายของปลิงน้ำจืดในกว๊านพะเยา

พระตำหนักกว๊านพะเยา และพิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืด(Aquarium) ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

รายชื่อฟาร์มเพาะพันธุ์ฯที่ผ่านการรับรอง GAP ปี 2552

ข่าวกิจกรรม

  เยี่ยมชมพระตำหนักกว๊านพะเยาหลังที่ 1

 เยี่ยมชมพระตำหนักกว๊านพะเยาหลังที่ 1         
             พบปะลูกจ้างภายในศูนย์ฯ             ให้คำแนะนำแก่ผอ.ศูนย์ฯ
           ให้คำแนะนำแก่ผอ.ศูนย์ฯ   ให้นโยบายแก่ข้าราชการ และลูกจ้าง ศูนย์ฯ

         เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2552  นายสมหวัง  พิมลบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา โดยได้เข้าเยี่ยมชมพระตำหนักกว๊านพะเยา และพบปะให้นโยบายแก่ข้าราชการ และลูกจ้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

 

สรุปผลการปฏิบัติบัติงานประจำปีงบประมาณ  2552

 
ตั้งกระทู้ใหม่
| ดูกระทู้ทั้งหมด

        "ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด"

 
     หลักการเลี้ยงปลา     การทำอาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูปแบบพื้นบ้าน
     หลักและวิธีการเพาะพันธุ์ปลา     การเลือกสถานที่และการเลี้ยงปลา
     การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลา     ประเภทของการเลี้ยงสัตว์น้ำ
     การตรวจคุณภาพน้ำ     การป้องกันสัตว์น้ำจากภัยธรรมชาติ
     คุณประโยชน์ของปลา     แหล่งน้ำจืดของไทย
     ประเภทของปลา     ปลาในวรรณคดีของไทย
     อวัยวะภายนอก - ในของปลา     การแปรรูปสัตว์น้ำ
     เครื่องมือประมงพื้นบ้าน     แนวทางเพื่อลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติ

 
ปลาน้ำจืดของไทย
Freshwater Fishes of Thailand
   
  ปลาตะเพียนขาว ปลานวลจันทร์เทศ ปลาสลิด  
          
   
  ปลาสร้อยขาว ปลานิล ปลาแรด  
         
   
  ปลาสวาย ปลาไน ปลาดุก  
          
   
  ปลาแก้มช้ำ ปลาบัวส่อ ปลาโมง  
          
   
  ปลาสร้อยนกเขา ปลาสลาด ปลาบู่  
 

http://www.publicconsultation.opm.go.th

 

ร่วมฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี
อากาศพะเยาในขณะนี้
Click for Phayao, Thailand Forecast
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา  เปิดบริการให้คำแนะนำการเลี้ยงปลา  ตรวจวิเคราะห์น้ำเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ  ทุกวันจันทร์-ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดรราชการและวันหยุดนักขัติฤกษ์


   
WEB LINK

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

   :: ศพจ. เชียงใหม่

   :: ศพจ. พะเยา
   :: ศพจ. แพร่
   :: ศพจ. ตาก
   :: ศพจ. พิษณุโลก
   :: ศพจ. นครสวรรค์
   :: ศพจ. พิจิตร
   :: ศพจ. ปทุมธานี
   :: ศพจ. ชัยนาท
   :: ศพจ. ลพบุรี
   :: ศพจ. กาญจนบุรี
   :: ศพจ. สุพรรณบุรี
   :: ศพจ. เพชรบุรี
   :: ศพจ. สระแก้ว
   :: ศพจ. ชลบุรี
   :: ศพจ. ระยอง
   :: ศพจ. หนองคาย
   :: ศพจ. อุดรธานี
   :: ศพจ. สกลนคร
   :: ศพจ. ยโสธร
   :: ศพจ. ขอนแก่น
   :: ศพจ. มหาสารคาม
   :: ศพจ. ร้อยเอ็ด
   :: ศพจ. นครราชสีมา
   :: ศพจ. สุรินทร์
   :: ศพจ. อุบลราชธานี
   :: ศพจ. สุราษฎร์ธานี
   :: ศพจ. ตรัง
   :: ศพจ. พัทลุง
   :: ศพจ. ปัตตานี
   :: ศพจ. สงขลา


 
   WEB LINK

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัด

   :: สปจ. แม่ฮ่องสอน

   :: สปจ. ลำพูน

   :: สปจ. เชียงราย

   :: สปจ. ลำปาง 
   :: สปจ. น่าน
   :: สปจ. สุโขทัย
   :: สปจ. กำแพงเพชร
   :: สปจ. เพชรบูรณ
   :: สปจ. สระบุร
   :: สปจ. อ่างทอง
   :: สปจ. อุทัยธาน
   :: สปจ. สิงห์บุรี
   :: สปจ. ราชบุร
   :: สปจ. ตราด
   :: สปจ. สมุทรปราการ
   :: สปจ. เลย
   :: สปจ. นครพนม
   :: สปจ. มุกดาหาร
   :: สปจ. กาฬสินธุ์
   :: สปจ. ชัยภูม
   :: สปจ. ศรีสะเกษ
   :: สปจ. อำนาจเจริญ
   :: สปจ. นครศรีธรรมราช
   :: สปจ. สตูล
   :: สปจ. นราธิวาส
   :: สปจ. ยะลา

WEB แนะนำ


ศพจ.ตาก
 
 
สปจ.แม่ฮ่องสอน
 

เขียนสมุดเยี่ยม

อ่านสมุดเยี่ยม

คุณเป็นคนที่เข้าเยี่ยมชมลำดับที่

diffuse malignant peritoneal mesothelioma

     

 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

Phayao  Inland  Fisheries  Research  And  Development  Center

ถ.พหลโยธิน  ต.เวียง  อ.เมือง  จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์  054-431251,   054-431331

โทรสาร 054-480266