logo

Sunday 02nd of April 2023

เอกสารวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล

 1. การเลี้ยงปลาโมงในกระชังด้วยอัตราปล่อยต่างกัน เอกสารวิชาการฉบับที่ 31/2550 
 2. การเลี้ยงปลาสายยูในบ่อดินที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน เอกสารวิชาการฉบับที่ 79/2551 
 3. การเลี้ยงปลาสายยูในกระชังด้วยความหนาแน่นต่างกันในแม่น้ำโขง เอกสารวิชาการฉบับที่ 27/2550 
 4. ชีววิทยาบางประการของปลากระสูบจุดในหนองหารจังหวัดสกลนคร 
 5. ประสิทธิภาพและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในหนองหารจังหวัดสกลนคร 
 6. การศึกษาชนิด  ปริมาณและการแพร่กระจายของพรรณไม้น้ำในหนองหาร  จังหวัดสกลนคร 
 7. ผลผลิต  โครงสร้าง  และการเดินทางย้ายถิ่นของประชาคมปลาในลำน้ำสาขาของแม่น้ำสงคราม  จากการศึกษาด้วยการทำประมงกัดต้อน 
 8. การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจสังคมของการเลี้ยงปลาโมงในกระชังในแม่น้ำโขง  จังหวัดนครพนม เอกสารวิชาการฉบับที่ 31/2550 
 9. นิเวศวิทยาปลาและผลจับปลาในลำน้ำสงครามจากการทำการประมงด้วยเครื่องมือโต่ง 
 10. การศึกษาประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติ  และการสะสมโลหะหนักในเนื้อปลา  บริเวณคูหมากเสื่อ  จังหวัดสกลนคร 
 11. ผลของความหนาแน่นที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตปลาโมง (Pangasius bocourti Sauvage,1880) ในกระชังในแม่น้ำโขง 
 12. การเลี้ยงปลาโมงในกระชังเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ เอกสารวิชาการฉบับที่ 19/2553 
 13. การอนุบาลลูกปลาโมงในถังพลาสติกระบบน้ำหมุนเวียนที่ความหนาแน่นและระดับความลึกน้ำต่างกัน เอกสารวิชาการฉบับที่ 41/2554 
 14. โครงการประเมินผลจับสัตว์น้ำในหนองหาร ปี 2556 
  
  
  
  
  
  
  
  
 เอกสาร

 

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla Theme, shared hosting. Valid XHTML and CSS.