logo

Saturday 29th of February 2020

ประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

 

 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ ๒ ช่องทาง คือ

โทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๔๗

และทาง Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 

 การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ ๒ ช่องทาง คือ

 

โทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๔๗

และทาง Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5/๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ 4/๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์ /๒๕๕๙

ข่าวประชาสัมพันธ์ /๒๕๕๙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla Theme, shared hosting. Valid XHTML and CSS.