logo

Saturday 29th of February 2020

ข้อตกลงผลสัมฤทธิ์ของงาน PDF พิมพ์ อีเมล

 

 

 

 ข้อตกลงผลสัมฤทธิ์ของงานรอบที่ 2 ( เมษายน ๒๕๕9  – ๓0 กันยายน ๒๕๕9)

 

 

๑. นายธนวัฒน์  ชัชวาลธาตรี  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

 

๒. นางวิระวรรณ  ระยัน  ตำแหน่ง  นักวิชาการประมงชำนาญการ

 

๓. นายประมุข  ฤาแก้วมา         ตำแหน่ง  นักวิชาการประมงชำนาญการ

 

๔. นายวรปรัชญ์  เหาะเจริญ      ตำแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

 

๕. นายสินธุวัฒน์  สุทธิอาจ        ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

 

๖. นายอภิชา  นันทะวงค์           ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

 

๗. นายกิติโรจ  บ่อคำเขียว         ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
 

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla Theme, shared hosting. Valid XHTML and CSS.