ติดต่อเรา

Post on 23 May 2015
by Super User

ผู้ตรวจราชการ กรมประมง

ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์
เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน
ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพมหานครฯ
ประเทศไทย
10900

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทร :0-2579-7442, 0-2562-0583
แฟกซ์ :0-2562-0527, 0-2940-6201

 

ผู้รับผิดชอบ

นาย วรกร ประดิษฐ์พุ่ม
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทร :02-940-6201