หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกรมฯ

Post on 16 March 2018
by Super User

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 นายยอดรักษ์ ปลอดอ่อน ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีหน่วยงานของกรมประมงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 5 สุราษฎร์ธานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง เขต 3 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานี ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเกาะสมุย หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังเกาะเต่า)และหน่วยงานของกรมประมงที่รับผิดชอบงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะถ้ำ) และท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการการหารือและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อการบูรณาการและแก้ปัญหาต่อไป 

(ดูภาพประกอบ)

 ......................................................................