หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประชุมหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

Post on 16 March 2018
by Super User

วันที่ 15 มี.ค.61 นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ประชุมหน่วยงานสังกัดกรมประมงในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย สำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์ฯ pipo สมุทรปราการ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ด่านตรวจสัตว์น้ำ กลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก เพื่อมอบแนวทางในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ปี 2561 ณ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ 

(ดูภาพประกอบ)

 ......................................................................