จัดซื้อจัดจ้าง

Post on 10 July 2015
by Super User

1. ผลการสอบราคาจ้างทำเสื้อแขนยาวติดเครื่องหมายประมงอาสา (JACKET)    04/04/2560 - 15:19 น.

2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    31/03/2560 - 15:01 น.

3. สอบราคาจ้างทำเสื้อแขนยาวติดเครื่องหมายประมงอาสา (JACKET) -2   17/03/2560 - 13:15 น.

4. ยกเลิกการสอบราคาจ้างทำเสื้อแขนยาวติดเครื่องหมายประมงอาสา (JACKET) -1   14/03/2560 - 14:35 น.

5. สอบราคาจ้างทำเสื้อแขนยาวติดเครื่องหมายประมงอาสา (JACKET) -1   24/02/2560 - 13:48 น.

6. สอบราคาจัดจ้างทำเสื้อแขนยาวติดเครื่องหมายประมงอาสา (JACKET) (ล่าสุด)   19/05/2559 - 10:51 น.

7. ยกเลิกการสอบราคาจัดจ้างทำเสื้อแขนยาวติดเครื่องหมายประมงอาสา (JACKET)   17/05/2559 - 13:25 น.

8. สอบราคาจัดจ้างทำเสื้อแขนยาวติดเครื่องหมายประมงอาสา (JACKET)   22/04/2559 - 11:39 น.

9. จัดจ้างพิมพ์หนังสือ"คู่มือเกษตรกรประมงอาสา ประจำปี 2559" โดยวิธีกรณีพิเศษ   29/03/2559 - 15:39 น.

10. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ปีงบประมาณ 2558  10/07/2558 - 13:00 น.