กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

ข้อมูลเรือ

ระบบบริการจัดการฐานข้อมูลเรื่อ Business Intelligence

เชื่อมต่อข้อมูลเรือประมงไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลเรือประมงพาณิชย์ไทย

View details »

ฐานข้อมูลปลาไทย

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมปลาไทยที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ทีเป็นวิชาการ เกี่ยวกับถิ่่น อาศัย การเกี่ยวการกระจายพันธุ์ และสถานภาพปลาชนิดต่างๆ ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา รวมไปถึงฐานข้อมูลแพลงตอน สัตว์น้ำคุ้มครอง และมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง เกษตรกรผู้เพาะพันธู์ปลา

View details »