หน้าหลัก Web link Web board FAQs Contact us Web admin Site map
 
ขอให้ทุกหน่วยงานในกรมประมงที่จัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ใช้ระบบพิกัด UTM พื้นหลักฐาน WGS 84 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถใช้งานร่วมกันได้  
 
 
หนังสือพิมพ์แนวหน้า

หนังสือพิมพ์คม-ชัด-ลึก

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หนังสือพิมพ์The Nation

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ผู้จัดการ ออนไลน์

 

 
 
 
 

Home        I        Web link       I      Web board       I        FAQs       I       Contact us       I       Web admin       I       Site map     

กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง
อาคารปรีดากรรณสูต ชั้น 5  เกษตรกลาง  จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2558-0144 , 0-2562-0600-15 ต่อ 13508  โทรสาร: 0-2561-1596  E-mail: gis@fisheries.go.th
Copyright © 2010 www.fisheries.go.th/it-gis   Website   All Right Reserved