ห้องเรียน(joomla)

Login Form

PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 30 December 2016 09:27
There are no translations available.

Last Updated ( Friday, 30 December 2016 09:33 )
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 29 December 2016 08:22
There are no translations available.


วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น.  นาย เกียรติศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานประชุมทางไกล  Conference โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กับสำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมด้วย นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์ ผอ.กคพ. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเจ้าหน้าที่ ศทส.ดูแลการประชุม ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4  กรมประมง 
Last Updated ( Thursday, 29 December 2016 08:23 )
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 26 December 2016 11:25
There are no translations available.

 
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) กรมประมง ดำเนินการอบรมการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศทส
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 13 December 2016 10:32
There are no translations available.


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 2/2560
Last Updated ( Tuesday, 13 December 2016 10:33 )
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 08 December 2016 08:35
There are no translations available.


เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายตามคำเชิญชวนของท่านนายกรัฐมนตรี ทุกบ่ายวันพุธ ณ หลังอาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
Last Updated ( Thursday, 08 December 2016 08:36 )
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 55

ข่าวราคากลาง

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง