ห้องเรียน(joomla)

Login Form

PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 15 October 2016 13:06
There are no translations available.


วันที่ 15 ตุลาคม 2559 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยผู้บริหารกรมประมง ร่วมพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมกำลังพลปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก (PIPO) ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย กองทัพเรือ พระราชวังเดิม แล้วผ่านระบบประชุมทางไกล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO ได้รับฟังข้อมูลในการบรรยาย
Last Updated ( Saturday, 15 October 2016 13:07 )
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 10 October 2016 09:28
There are no translations available.


เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.ท่านรองอธิบดี อุมาพร พิมลบุตร  ประชุมทางไกลกับสำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส. เข้าดูแลระบบ ในการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมยี่สก กรมประมง
Last Updated ( Monday, 10 October 2016 09:30 )
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 23 September 2016 10:37
There are no translations available.

 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559  นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมประชุมหารือกับ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  (Gistda)  เรื่องความต้องการและการใช้ประโยชน์ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเล ณ ห้องประชุม กตส.2 อาคารปรีดากรรณสูต กรมประมง
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 21 September 2016 14:02
There are no translations available.


วันที่ 21 กันยายน 2559 ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมกิจกรรม งานวันสถาปนากรมประมง
Last Updated ( Wednesday, 21 September 2016 14:06 )
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 19 September 2016 10:23
There are no translations available.


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดี อุมาพร พิมลบุตร เป็นประธานในพิธีการจัดสัมมนา "การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้วยตัวเอง(self development)" ระหว่างวันที่ 16-18 ก.ย. 2559 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
Last Updated ( Monday, 19 September 2016 14:55 )
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 55

ข่าวราคากลาง

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง