ห้องเรียน(joomla)

Login Form

PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 03 August 2016 10:09
There are no translations available.


เมื่อวันที่ 3สิงหาคม 2559เวลา09.30นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดยกภส.และกทค.ร่วมประชุมเตรียมการเชื่อมโยงระบบภูมิสารสนเทศประมงกับหน่วยงานภายนอก โดย nectec เตรียมอุปกรณ์สนับสนุนการเชื่อมโยง. ณ ห้องประชุมศทสชั้น5 อาคารปรีดากรรณสูต  กรมประมง
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 02 August 2016 12:29
There are no translations available.


วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม conference พิกัดท่าเทียบเรือ 22 จังหวัดชายทะเล ณ ห้องประชุมยี่สก อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 02 August 2016 10:30
There are no translations available.


วันจันทร์ ที่ 1  สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ โดยมีรองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานในการประชุม
Last Updated ( Monday, 08 August 2016 16:18 )
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 01 August 2016 08:59
There are no translations available.

 

เมื่อวันศุกรที่ 29  กรกฎาคม 2559 เวลา 16.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม
Last Updated ( Monday, 08 August 2016 16:18 )
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 25 July 2016 10:46
There are no translations available.


วันที่ 22 กรกฏาคม 2559 นายสมโภชน์ กริบกระโทก ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมเจ้าหน้าที่กองป้องกันและต่อต้านการทำประมงผิดกฏหมาย (กปผ.) การประชุม Conference  กับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชายทะเล 22 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล 5 ศูนย์ สถานีประมงทะเล 2 สถานี เรื่องการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบันทึกผลการจับสัตว์น้ำในสมุดบันทึกการทำประมง ( Fishing logbook) ให้กับชาวประมง โดยมีเจ้าหน่าที่ ศทส.ดูแลการประชุมทางไกล
Last Updated ( Monday, 25 July 2016 10:48 )
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 55

ข่าวราคากลาง

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง