ห้องเรียน(joomla)

Login Form

PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 15 July 2016 14:49
There are no translations available.


วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมยี่สก กรมประมง นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม Conference เรื่องโครงการขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ์ประมงประชารัฐ และโครงการแผนที่เกษตรเชิงรุก (Agri map) ด้านการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่ ศทส.ดูแลระบบในการประชุม
Last Updated ( Friday, 15 July 2016 14:50 )
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 13 July 2016 15:22
There are no translations available.


จัดอบรมการใช้ระบบ e-learning ตามโครงการ Smart Farmer ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมประมง โดยให้มีการปฎิบัติทำบทเรียนด้านการประมง การทำแบบฝึกหัด เพื่อนำไปใช้งานฯในวันที่ 13 และ 15 กค 2559 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศทส.

Last Updated ( Wednesday, 13 July 2016 15:25 )
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 13 July 2016 15:09
There are no translations available.วันอังคารที่ 12  กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ โดยมีอธิบดีกรมประมงเป็นประธานในการประชุม
Last Updated ( Tuesday, 02 August 2016 10:30 )
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 01 July 2016 09:06
There are no translations available.เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น.ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Last Updated ( Friday, 01 July 2016 09:08 )
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 01 July 2016 08:57
There are no translations available.


เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมConference เรื่อง โครงการถ่ายทอดความรู้และให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรโดยผ่านศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในฤดูการผลิตใหม่ภายใต้ (Field Day)  มีเจ้าหน้าที่ ศทส.ดูแลการควบคุมการประชุม ณ. ห้องประชุม ป.ปลา ตึก กจป.
Last Updated ( Friday, 01 July 2016 08:59 )
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 55

ข่าวราคากลาง

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง