ห้องเรียน(joomla)

Login Form

PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 01 July 2016 08:52
There are no translations available.


เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการ"สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม" ซึ่งเป็นการร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเด็กอ่อน ของบุคลากร ศทส. ณ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 24 June 2016 08:50
There are no translations available.


วันพฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00น. นางอุมาพร พิมลบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง เป็นประธานการประชุมConference การจดทะเบียนท่าเทียบเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่ ศทส. ดูแลการควบคุมระบบ ณ ห้องประชุมยี่สก อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
Last Updated ( Friday, 24 June 2016 09:22 )
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 13 June 2016 15:24
There are no translations available.

 

พีธีลงนามความร่วมมือMOU Farmer ONE ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ความร่วมมือด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง เมื่อวันที่13 มิถุนายน2559 ณ หอประชุม 115 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
Last Updated ( Monday, 20 June 2016 09:23 )
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 08 June 2016 12:58
There are no translations available.


วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ประชุมทางไกล กับ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดระนอง และจังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมในการจดบันทึกกับแบบฟอร์มใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ศทส.ดูแลการประชุม ณ ห้องประชุม ป.ปลา กรมประมง
Last Updated ( Wednesday, 08 June 2016 13:01 )
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 08 June 2016 08:43
There are no translations available.


วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดจากทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม  โดยมีเจ้าหน้าที่ ศทส. ดูแลการควบคุม ณ ห้องประชุม ป.ปลา กรมประมง
Last Updated ( Wednesday, 08 June 2016 08:45 )
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 55

ข่าวราคากลาง

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง