ห้องเรียน(joomla)

Login Form

PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 07 June 2016 09:20
There are no translations available.


ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 4 ครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30-16.30 น ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานในการประชุม
Last Updated ( Tuesday, 07 June 2016 09:29 )
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 31 May 2016 14:15
There are no translations available.


วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 อธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์
Last Updated ( Tuesday, 31 May 2016 14:25 )
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 30 May 2016 15:08
There are no translations available.


วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น.นาย วิชาญ อิงศรีสว่าง  ผู้ตรวจราชการกรม พร้อม นายประเทศ ซอรักษ์  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นประธานการประชุมการ ผ่านระบบประชุมทางไกล(conference)พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับ 22 จังหวัดชายทะเล พร้อมเจ้าหน้าที่ ศทส.ควบคุม ณ.กรมประมง  
Last Updated ( Monday, 20 June 2016 09:25 )
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 24 May 2016 14:00
There are no translations available.


วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมหารือนโยบายเร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เพื่อดำเนินโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทย ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 17 May 2016 09:56
There are no translations available.


วันที่ 17 พฤษภาคม 2559  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุม ความก้าวหน้าการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกลาง (Farmer ONE )ห้องประชุม AEOC ชั้น2 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Last Updated ( Tuesday, 17 May 2016 10:01 )
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 55

ข่าวราคากลาง

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง