ห้องเรียน(joomla)

Login Form

PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 29 November 2016 12:33
There are no translations available.


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.  นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานประชุมทางไกล  Conference โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กับสำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมด้วยนาย เกียรติศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์ ผอ.กคพ. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  พร้อมเจ้าหน้าที่ ศทส.ดูแลการประชุม ณ ห้องประชุมยี่สก กรมประมง
Last Updated ( Tuesday, 29 November 2016 12:35 )
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 25 November 2016 12:30
There are no translations available.


วันศุกร์ที่ 25  พฤศจิกายน  2559 เวลา 10.00 น.การอบรมผ่านระบบconferenceในหัวข้อแรกแนวปฏิบัติการตรวจสัตว์น้ำกับหัวข้อที่ 2 ระบบ traceabilityและการตอบข้อสงสัยของจนท.pipo โดย เจ้าหน้าที่กรมประมง ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6  พร้อมเจ้าหน้าที่ ศทส.ดูแลการประชุม
Last Updated ( Friday, 25 November 2016 12:32 )
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 18 November 2016 09:45
There are no translations available.

 

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.30-16.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่2 และการเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง "รัฐบาบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย 4.0 ทางเลือก หรือทางรอด ?" ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น2 โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ ริเวอร์ไซต์ จัดโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)

Last Updated ( Friday, 18 November 2016 09:47 )
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 17 November 2016 13:58
There are no translations available.

แบบคำขอการขอทำเว็บไซต์ใหม่(กรอกแบบฟอร์ม)
Last Updated ( Thursday, 17 November 2016 14:08 )
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 14 November 2016 13:23
There are no translations available.


วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน  2559 เวลา 10.00 น.การอบรมผ่านระบบconferenceในหัวข้อ "การใช้กฏหมาย" และการตอบข้อสงสัยของจนท.pipo โดย เจ้าหน้าที่กองกฏหมายและเจ้าหน้าที่กบร.   อาคารปลอดประสพ ชั้น6 กรมประมง พร้อมเจ้าหน้าที่ ศทส.ดูแลการประชุม
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 55

ข่าวราคากลาง

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง