ความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์

และการจัดการ
ระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง

 หมายเหตุ : สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.