" ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัด "

  หมวด ก - พ  

หมวด ภ - อ

  หมวด ก   หมวด ภ
สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต 
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่     
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี   หมวด ม
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
    สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  หมวด ข    
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น   หมวด ย
    สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
  หมวด จ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี    
      หมวด ร
  หมวด ฉ สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด 
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา  สำนักงานประมงจังหวัดระนอง
    สำนักงานประมงจังหวัดระยอง 
  หมวด ช สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี 
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี     
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท   หมวด ล
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร  สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง 
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน 
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประมงจังหวัดเลย
       
  หมวด ต   หมวด ศ 
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานประมงจังหวัดตราด     
สำนักงานประมงจังหวัดตาก   หมวด ส
    สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
  หมวด น สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก สำนักงานประมงจังหวัดสตูล 
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี  สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส  สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี
    สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  หมวด บ สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์     
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ    หมวด ห
    สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย
  หมวด ป สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี     
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   หมวด อ
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี  สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี   สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ 
    สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี
  หมวด พ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา    
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง    
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร    
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก     
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี    
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์    
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่