.
"ค่่านิยมหลักของกรมประมง We are FISHERIES F = Friendly มีความเป็นมิตร I = Integrity มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart มีความสง่างาม H = Happiness มีความสุข E = Enthusiasm มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility มีความรับผิดชอบ I = Intelligence มีความฉลาด E = Energy มีพลังและกำลังความสามารถ S = Simplicity มีความเรียบง่าย"

ฐานข้อมูลห้องสมุด

Banner

ฐานข้อมูลสืบค้น (ฉบับเต็ม)

Banner

"ห้องสมุดกรมประมงแจ้งเปลี่ยนแปลง URL เว็ปไซต์ห้องสมุดจากเดิม www.fisheries.go.th/library/app/ เป็น http://www4.fisheries.go.th/library"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ เวลา

bottom

Powered by Joomla!. Designed by: ThemZa  Valid XHTML and CSS.