บัญชีรายชื่อสัตว์ป่าสงวนที่เป็นสัตว์น้ำ 

     1 พะยูน Dugong dugon
      ตามบัญชีสัตว์ป่าสงวน พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 

บัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ำ 

 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

 1 โลมากระโดด Stenella longirostris   
 2 โลมาแถบ
Stenella coeruleoalba
 3 โลมาธรรมดา
Delphinus delphis
 4
ลมาปากขวด Tursiops aduncus
 5 โลมาฟราเซอร์
Lagenodelphis hosei
 6 โลมาฟันห่าง
Steno bredanensis
 7 โลมาลายจุด
Stenella attenuate
 8 โลมาหลังโหนก
Sousa chinensis
 9 โลมาหัวบาตรหลังเรียบ
Neophocaena phocaenoides
10 โลมาอิรวดี
Orcaella brevirostris
11 วาฬคูเวียร์ Ziphius cavirostris
12 วาฬนำร่องครีบสั้น
Globicephala macrorhynchus
13 วาฬบรูด้า
Balaenoptera edeni
14 วาฬเพชฌฆาต
Orcinus orca
15 วาฬเพชฌฆาตดำ
Pseudorca crassidens
16 วาฬเพชฌฆาตเล็ก
Feresa attenuate
17 วาฬฟันสองซี่
Mesoplodon ginkgodens
18 วาฬฟิน
Balaenoptera physaius
19 วาฬหัวแตงโม
Peponocephala electra
20 วาฬหัวทุย
Physeter macrocepalus
21 วาฬสเปอร์มแคระ
Kogia simus
22 วาฬหัวทุยเล็ก Kogia breviceps


 
 สัตว์เลื้อยคลาน
 
 1 จระเข้น้ำเค็ม
Crocodylus porosus
 2 จระเข้น้ำจืด
Crocodylus siamensis
 3 ตะโขง
Tomistoma schleglii
 4 ตะพาบหรือปลาฝา
Amyda cartilaginea
 5 ตะพาบหัวกบหรือกราวเขียดหรือกริวดาว
Pelochelys bibroni
 6 ตะพาบแก้มแดงหรือ ปลาฝาดำ
Dogania subplana
 7 ตะพาบข้าวตอกหรือตะพาบดาว
Amyda cartilaginea nakornsritamaratensis
 8 ตะพาบพม่า
Nilssonia formosa
 9 ตะพาบม่านลายหรือกราวลายหรือกริวลาย
Chitra chitra
10 เต่ากระ
Eretmochelys imbricata
11 เต่ากระอาน
Batagur baska
12 เต่าตนุ
Chelonia mydas
13 เต่าทะเลลอกเกอร์เฮดหรือเต่าหัวฆ้อนหรือเต่าหัวโต
Caretta caretta
14 เต่ามะเฟือง
Dermochelys coriacea
15 เต่าหกหรือเต่าหกเหลือง
Manouria emys
16 เต่าหญ้าตาแดงหรือเต่าสังกะสีหรือเต่าทะเลริดเลย์
Lepidochelys olivacea
17 เต่านา
Malayemys subtrijuga
18 เต่าลายตีนเป็ดหรือเต่าหัวแดง
Callagur boneoensis
19 เต่าจาน
Batagur baska ranongensis

 
  ปลา
 1 ตะพัดหรืออโรวาน่า Scleropages formosus
 2 ติดหินหรือค้างคาว
Oreoglantis siamensis
 3 เสือตอหรือเสือหรือลาด
Datnioides microlepis
 4 หมูอารีย์
Botia sidthimunkii
 5 จาดถ้ำ Poropuntius speleops
 6 ฉลามวาฬ
Rhincodon typus
 7 พลวงถ้ำ
Neolissochilus subterraneus
 8 ผีเสื้อถ้ำ
Cryptotora thamicola
 9 ค้อถ้ำ
Nemacheilus troglocataractus
10 ค้อตาบอด
Schistura oedipus
11 ค้อจารุธานินธร์
Schistura jaruthanini
12 ค้อถ้ำพระวังแดง
Schistura spiesi
13 ค้อถ้ำพระไทรงาม
Schistura deansmarti
14 ชะโอนถ้ำ
Pterocryptis buccata
 

 
 สัตว์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก
  1 กบเกาะช้าง Rana kohchangae
 2 กบดอยช้าง
Rana aenea
 3 กบท่าสาร
Ingerana tasanae
 4 กบทูดหรือเขียดแลว
Rana blythii 
 5 กบอกหนาม
Rana fasciculispina 
 6 กะทั่งหรือกะท่างหรือจักกิ้มน้ำ
Tylototriton verrucosus
 7 คางคกขายาว
Leptophryne borbonica
 8 คางคกต้นไม้
Pedostibes hosii
 9 คางคกเล็กหรือคางคกแคระ
Bufo parvus
10 คางคกห้วยมลายู
Ansonia malayana
11 คางคกหัวเรียบ
Bufo macrotis
12 จงโคร่ง
Bufo asper

 
 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
  1 กัลปังหาดำทุกชนิดในอันดับ (Order) Antipatharia
 2 กัลปังหาทุกชนิดในอันดับ
(Order) Gorgonacea
 3 ปะการังแข็งทุกชนิดในอันดับ
(Order) Scleractinia และในอันดับ (Order) Stylasterina
 4 ปะการังไฟทุกชนิดในสกุล
(Genus) Milleporina
 5 ปะการังสีฟ้าทุกชนิดในอันดับ
(Order) Heliopracea
 6 ปะการังอ่อนทุกชนิดในอันดับ
(Order) Alcyonacea
 7 ดอกไม้ทะเลทุกชนิดในอันดับ
(Order) Actinaria
 8 หอยมือเสือทุกชนิด
Tridacna spp.
 9 หอยสังข์แตร
Charonia tritonis
10 ปูเจ้าฟ้า
Phricotelphusa sirindhorn
11 ปูราชินี
Demanietta sirikit
12 ปูทูลกระหม่อมหรือปูแป้ง
Thaipotamon chulabhorn

     ตาม  กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2546