ข่าว กพท.เผยแพร่ : 25/01/2561เผยแพร่ : 1/10/2561เผยแพร่ : 29/08/2561

มาทำความรู้จัก..แพลงก์ตอนบลูม (Plankton Bloom)

เผยแพร่ : 10/09/2561


การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งปะการังเทียม

อ่านต่อ

เผยแพร่ : 14/09/2561


สปม. ตราด ได้รวบไข่หมึกกระดองก้นไหม้จากชาวประมง 

อ่านต่อ

เผยแพร่ : 20/06/2561


การติดตามเรือประมงไทย

ความสำคัญของระบบติดตามเรือประมงไทย  ในกรณีที่เรือประมงประสบเหตุกลางทะเล

เผยแพร่ : 26/04/2561

 


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูล....

ในระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงตอนล่าง (สงขลา) ....อ่านต่อ

เผยแพร่ : 01/05/2561


งานส่งมอบปะการังเทียมแก่ชาวประมง จังหวัดนราธิวาส จากการสนับสนุนงบประมาณของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับกรมประมง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณคลองน้ำแบ่ง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กรมประมงโดยกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลร่วมกับ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

อ่านต่อ

เผยแพร่ : 21/06/2561ข่าว-ประกาศ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ข่าวประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประเมิณสมรรถนะครั้งที่2

26/07/2561

ข่าวประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมิณบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงาน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔
23/07/2561

ข่าวประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกและประเมิณบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงาน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔
23/08/2561

 

ข่าวประกาศกรมประมง ประจำเดือนตุลาคม 2561