ข่าว กพท.เผยแพร่ : 25/01/2561ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
การประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

เผยแพร่ : 06/02/2561


ประเพณีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมกับกลุ่มงาน จัดสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทย "วันสงกรานต์"ประจำปี 2561 ณ ห้องปลาลัง ชั้น7 อาคารปลอดประสพ

เผยแพร่ : 10/04/2561


คุณค่าทางโภชนาการ...เรื่องสารอาหารจากสัตว์น้ำ

อ่านต่อ

เผยแพร่ : 18/04/2561


การติดตามเรือประมงไทย

ความสำคัญของระบบติดตามเรือประมงไทย  ในกรณีที่เรือประมงประสบเหตุกลางทะเล

เผยแพร่ : 26/04/2561

 


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูล....

ในระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงตอนล่าง (สงขลา) ....อ่านต่อ

เผยแพร่ : 01/05/2561


การประชุม Technical Experts Meeting on Management of the Trans-boundary Species for the Northern Andaman Sea 

วันที่ 13-14 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมงเข้าร่วมการประชุม Technical Experts Meeting on Management of the Trans-boundary Species for the Northern Andaman Sea ณ กรุงเทพมหานคร ณ โรงแรม T.K.Palace กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

เผยแพร่ : 13/03/2561ข่าว-ประกาศ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง