วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี และเครือข่ายชาวประมงรักษ์ปะการังเทียม จัดกิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ปะการังเทียม "การทำความสะอาดปะการังเทียม" ณ บริเวณหาดจอมเทียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี