กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมง ในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28
วันที่ 1-10 ก.ค. 2559 ณ Alive Park ชั้น G ด้านหน้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
จัดแสดงสัตว์ทะเลที่มีพิษและอันตราย โดยรวมเหล่านักล่า สุดอำมหิต (ปลากะรังหัวโขน, เม่นทะเลหนามยาว, งูสมิงทะเลปากเหลือง, งูชายธงหลังดำ,
งูแสมรังลายคราม, งูแสมรังเหลือ, งูคออ่อนปากจะงอย, งูอ้ายงั่ว, ปลาสิงโต, ปลาปักเป้ากล่อง, ปลาปักเป้าหนามทุเรียน, เเต่ากระ, เต่าตะนุ, ฉลาดหูดำ)